Yhteystiedot 


MAHLUN NUORISOSEURA
Myllymäentie 1592 43220 Mahlu
Yhteyshenkilö: Timo Rinneaho 044-2714544

Y-TUNNUS:
0220887-6

LASKUTUS
Sähköinen:
003702208876
BAWCFI22
BASWARE

Paperilaskut:
Mahlun Nuorisoseura ry
**003702208876**
Pl 683
00026
BASWARE